Sản Phẩm
Sản phẩm được nhập khẩu từ Malayisa . Sản phẩm đảm bảo đầy đủ các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Fully Cook Crispy Golden Fried Chicken Original

Fully Cook Crispy Golden Fried Chicken Original

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante. Mau..
Fully Cook BBQ Chicken

Fully Cook BBQ Chicken

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante. Mau..
Tempura Chicken Nuggets

Tempura Chicken Nuggets

More room to move. With 80GB or 160GB of storage and up to 40 hours of battery l..
Tempura Chicken Nuggets- Home Spiced

Tempura Chicken Nuggets- Home Spiced

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante...
Tempura Chicken Nuggets - Cheddar Cheese

Tempura Chicken Nuggets - Cheddar Cheese

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante. M..
Fully Cook Crispy Golden Fried Chicken Original

Tempura Chicken Nuggets

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante. Mau..
Fully Cook Crispy Golden Fried Chicken Original

Fully Cook Crispy Golden Fried Chicken Original

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante. Mau..
Fully Cook BBQ Chicken

Fully Cook BBQ Chicken

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante. Mau..
Tempura Chicken Nuggets

Tempura Chicken Nuggets

More room to move. With 80GB or 160GB of storage and up to 40 hours of battery l..
Tempura Chicken Nuggets- Home Spiced

Tempura Chicken Nuggets- Home Spiced

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante...
Tempura Chicken Nuggets - Cheddar Cheese

Tempura Chicken Nuggets - Cheddar Cheese

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante. M..
Fish Nuggets

Fish Nuggets

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante...
Fish Fingers

Fish Fingers

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ant..
Salmon Flavoured Fish Ball

Salmon Flavoured Fish Ball

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante. Mau..
Fried Fish Ball 900G

Fried Fish Ball 900G

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante. Mau..
White Fish Ball 400G

White Fish Ball 400G

More room to move. With 80GB or 160GB of storage and up to 40 hours of battery l..
Seafish Tofu

Seafish Tofu

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante...
Seafood Wonton

Seafood Wonton

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante. M..
Cod Fish  Fingers

Cod Fish Fingers

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante. Mau..
Black Pepper Fish Fillet

Black Pepper Fish Fillet

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante. Mau..
Tempura Fish COCKTAIL

Tempura Fish COCKTAIL

More room to move. With 80GB or 160GB of storage and up to 40 hours of battery l..
Tempura Fish Fillet

Tempura Fish Fillet

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante...
Tempura Calamary Rings

Tempura Calamary Rings

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante. M..
Nullam molli dolor

Cheese Fish Ball

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante...
Egg Fish Ball

Egg Fish Ball

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ant..
Veggie Fish Ball

Veggie Fish Ball

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ant..
Fish Ball

Fish Ball

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ant..
Mini Fish Cake

Mini Fish Cake

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ant..
Cheese Fish Tofu

Cheese Fish Tofu

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ant..
Fish Noodles

Fish Noodles

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ant..
Salmon Flavoured Fish Ball

Salmon Flavoured Fish Ball

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ant..
Seafood Steamboat Combo

Seafood Steamboat Combo

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ant..

Giới Thiệu

Jupiter Foods là một công ty chuyên cung cấp và phân phối thực phẩm dành cho các nhà bán lẻ hiện đại thông qua nhiều kênh phân phối đa dạng kể cả kênh phân phối HORECA. Hiện tại chúng tôi phục vụ khách hàng chủ yếu ở các thành phố lớn của Malaysia, Việt Nam và Campuchia...
Xem Thêm

Bản Đồ