Sản phẩm Surimi
Nullam molli dolor

Cheese Fish Ball

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante...
Egg Fish Ball

Egg Fish Ball

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ant..
Veggie Fish Ball

Veggie Fish Ball

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ant..
Fish Ball

Fish Ball

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ant..
Mini Fish Cake

Mini Fish Cake

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ant..
Cheese Fish Tofu

Cheese Fish Tofu

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ant..
Fish Noodles

Fish Noodles

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ant..
Salmon Flavoured Fish Ball

Salmon Flavoured Fish Ball

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ant..
Seafood Steamboat Combo

Seafood Steamboat Combo

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ant..
Seafish Tofu

Seafish Tofu

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante...
Seafood Wonton

Seafood Wonton

Sample Lorem Ipsum Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante. M..

Giới Thiệu

Jupiter Foods là một công ty chuyên cung cấp và phân phối thực phẩm dành cho các nhà bán lẻ hiện đại thông qua nhiều kênh phân phối đa dạng kể cả kênh phân phối HORECA. Hiện tại chúng tôi phục vụ khách hàng chủ yếu ở các thành phố lớn của Malaysia, Việt Nam và Campuchia...
Xem Thêm

Bản Đồ